Ideeën voor een buurthuis

Bij de workshop Design Thinking in juni 2015 als onderdeel van het onderzoek en de Thesis van Johan Kalk was de opdracht aan elk van de 4 groepen: genereer binnen 15 minuten 30 ideeën voor Centrum de Badde.the8ways

Deze ideeën kunnen worden ingedeeld in initiatief- of activiteiten-categorieën (8 Ways to Wellbeing)
maar het zijn ook ideeën en opmerkingen over specifieke beleidsaanpak of aandachtspunten. Om de algehele bruikbaarheid te vergroten heb ik bij de meeste ideeën een [classificatie binnen haken] erachter gezet. (Toine)

 • Op zoek naar intrinsieke motivatie, aansluiten + extra stap zetten [Vrijwilligersbeleid, Enquête, Matchmaking]
 • Ouderen en jongeren door elkaar [Doelgroepenbeleid, combinatie doelgroepen]
 • Wijkbeurs talenten [Vrijwilligersbeleid: talenteninventarisatie]
 • Informatiepunt / WISP / STIP [Wijkservicepunt / WMO voorziening, informatie; zie oa. WISP Woldwijck, STIP Groningen]
 • Ontzorgen om creativiteit los te maken [Trajectaanpak, voorwaarden scheppend, sociaal domein?]
 • Basisinkomen [Voorwaarden scheppend, financieel, politiek; zie oa. basisinkomen.nl]
 • LETS, Ruildiensten, Torekes systeem [Lokaal ruilwaarde transactiesysteem, barter, ruilhandel, lokaal geld]
 • Generatieperspectief doorbreken, b.v. tijdens zwangerschap gesprek over wat ouders wensen voor hun kind. [Doelgroepenbeleid: ouders in verwachting, armoedebeleid]
 • Wijkfitness om energie op te wekken [Sport, gezondheid, vitaliteit, energiegenerator, energiemeting, energiebewustzijn]
 • Met Torekes betalen b.v. ID bewijs [Aanbod producten van overheid / gemeente in LETS / lokale geldeenheid]
 • Wijkkrant [Lokale Nieuwsgaring / Buurtjournalistiek, (wijk)informatievoorziening]
 • Stokje doorgeven  talenten [Persoonlijke ontwikkeling: Kennis delen, overdragen talenten]
 • Toneelvereniging [Persoonlijke ontwikkeling: toneelspelen, cultureel, leidt tot Recreatie: Theatervoorstelling]
 • Kookworkshops [Voeding & Diëtiek, koken, eten]
 • Activiteiten voor kinderen [Doelgroepenbeleid: jonge mensen, jeugd, kinderen]
 • Tuinvereniging [Natuur, tuinieren, zaaien, planten, oogsten, bloemen, planten, gewassen]
 • Laagdrempelig Budgetbeheer [Armoedebeleid, Financiële intelligentie, omgaan met geld, budgetteren]
 • Cash café [Financiële intelligentie, Informatievoorziening, Fondsenwerving, Subsidie]
 • Creatief / relaxt met elkaar en met materiaal iets maken [Recreatie, maken, knutselen, materiaalkennis: knutselclub]
 • Social Media gebruiken  kennis en ideeën uitwisselen [21st century skills: Mediawijsheid, Persoonlijke ontwikkeling, kennisdelen]
 • Kapper [Persoonlijke verzorging, MVO / Sociaal ondernemerschap, Startup]
 • Leer-werk bedrijf [Organisatievorm, werkend leren, deskundigheidsbevordering, vaardigheden]
 • Meer Badde in [? water / gracht rondom De Badde, zichtbaarheid, unieke omgevings-eigenschap]
 • Moestuinen [planten / verbouwen van gewassen voor consumptie, tuinieren]
 • Sociaal Resto [Sociaal restaurant: WMO dagbesteding, samen koken en eten; zie oa. Resto van Harte]
 • Speelgoedruil [Duurzaamheid, ruilen, spelen]
 • Dienstenruil [Lokale diensten ruilhandel, barter, waardenuitwisseling]
 • Ideeënbank [collectie en catalogus van van ideeën; zie ook ideeenbankgroningen.nl]
 • Fysieke wijktalenten bank [lokaal prikbord voor vraag en aanbod van talenten; zie ook wijktalentenbank.nl]
 • Start …… ruimte [Lokatie: Ruimte voor initiatieven en startups, kantoor, werkplek; zie oa. De kas, Haarlem]
 • Samen handwerken [Maken, vaardigheden, ambachten, sociaal, recreatie]
 • Amateur Voetbalteam [Sport, organisatie, recreatie, teamsport]
 • Oefenruimte muziek [Functie van ruimte, voorziening, cultuurbeleid, doelgroepenbeleid]
 • Eten ruilen / thuis afgehaald [Voeding, eten, barter, faciliterende functie, voorziening]
 • Reparatie werkplaats / Herstel werkplaats [Een lokatie / plek met gereedschap waar je spullen kunt repareren]
 • Repair Café [Duurzaamheid; lokaal evenement voor het samen repareren en opknappen van kapotte spullen; zie ook repaircafe.org]
 • Ouders voor en met ouders [Doelgroepenbeleid: ouders, opvoeding, vaardigheden]
 • Verbinding Cruyff Court en de Badde [Samenwerkingsverband, organisatie, evenementen]
 • Uitleen [Voorziening voor buurtbewoners, opslag en uitgiftepunt: overzicht catalogus bijv. tuinuitleen]
 • Tegenprestatie voor gebruik van de Badde [Transactie principe: wederkerigheid, ruilhandel, waardetransactie, betalen in natura]
 • Openbare BBQ plaats [Lokatie met ontmoetingsfunctie: samen koken, samen eten]
 • Cursus ruimte [gebruik en functie van ruimten, training, deskundigheidsbevordering]
 • Talenten café [Activiteit, Plaats en/of Evenement, Vraag en aanbod van talenten, matchmaking]
 • Open werkplaats [Plaats en Activiteit, werkplek / voorziening met gereedschap voor maken, repareren en ontwerpen]
 • Samen koken / sociale keuken [Sociale Activiteit, voedselbereiding, koken, voeding, eten]
 • Liek om  niets voor niets en iets voor iets [? Ruilen, delen, geven]
 • Ontwerp en assemblage [Ontwerpbureau, betaalde werkzaamheden, productiewerk]
 • Sport adviseur [Voorziening, sport, recreatie, advies, begeleiding, healthy ageing]
 • Overdekte speelplaats [Functie van ruimte, Activiteit, spelen]
 • Fietsen opknappen [Bewonersbedrijf, Dagbesteding, Leer-werkbedrijf, wijkbedrijf, dienst, duurzaamheid]
 • Crowd funding [Financieringsmodel, fundraising, initiatieven, pitch, startkapitaal]
 • Open atelier [Werkplaats, Ruimte voor ontwikkelen en maken van kunst, gereedschap, grondstof en materialen]
 • Kinder opvang [Functie, Voorziening TSO, BSO, wijkactiviteit, bevordering sociale ontwikkeling van kinderen]
 • Ouder crèche [Functie, voorziening: opvang tijdens activiteit van kinderen]
 • Eigen traject herintreding / integrale participatie [Re-integratie, BWRI, Werk-Ervaringsplaats, Leer-werk traject]
 • Fietsen voor bijzondere bijstand leveren [Doelgroepenbeleid: Verstrekking van fietsen (mobiliteit, gezondheid) voor doelgroep bijzondere bijstand]
 • Dagopvang [WMO voorziening, doelgroepen, begeleiding]
 • Eetclub [Samen eten, dineren, sociale cohesie]
 • Film maken [Communicatiemedium, video montage, local storytelling, buurt-journalistiek, initiatievenmarketing, bevordering mediawijsheid]
 • Splitsen Sociaal Team (kleiner maken) [Organisatie, beleid, sociale teams, politiek]
 • Muziek sessies  singer songwriter  opleiding [Cultuur, recreatie, oefenen, talentontwikkeling]
 • Kruidenier  moestuin  verkoop [Voorziening, buurtwinkel, buurtcooperatie; zie oa. zelfoogsttuin Us Hof ]
 • Thuishulp post [Informatie & doorverwijspunt voor thuishulp]
 • Lunchroom [Horeca voorziening, lunchplek, broodjes]
 • Eetcafé  opleiding [Horeca, Leer-werk bedrijf, ondernemerschap, voeding, koken, catering]
 • Kinderopvang – (Dagopvang – Begeleiding – Dagbesteding – BSO) [Voorziening, bewonersbedrijf, WMO-dagbesteding, doelgroepbeleid, leer-werkbedrijf]
 • Formulierenbrigade [Voorziening, hulp, dienstverlening]
 • Basis educatie [Onderwijs, leren, scholing, training, leer-werkbedrijf]
 • Badde concepten catalogus [Voorbeelden, overzicht, inspiratie voor initiatieven]
 • Multicultureel koken – (Voeding bereiden – Samen eten – Daghap voorziening) [voedselbereiding, koken, proeven, aandacht voor speciale ingrediënten en culturele verschillen, bevordering sociale cohesie]
 • Vrijwilligers organisatie [organisatievorm, structuur zonder winstbelang]
 • Bewonersonderzoek voor/door [buurtonderzoek, wijkonderzoek, wijkinventarisatie, buurt-voor-buurt onderzoek, wijkdialogen, zie o.a. buurtonderzoek zwolle]
 • Zwerfvuil team (Z-team) [Dienstverlening, zwerfafval, omgeving, bewonersbedrijf, RtC, bewonersinitiatief]
 • Bibliotheek/mediatheek, CD/Video aan elkaar lenen / Uitleen centrum [Voorziening, muziek & filmuitleen, deeleconomie]
 • Dagbesteding [Dienstverlening, PMC voor bewonersbedrijf, WMO geldstroom, zingeving en waarde voor omgeving]
 • Computerles/ipad voor ouderen [Leren, Educatie, computertraining, computerles, kennis delen, van elkaar leren, smartphone & tablet les, device-training, BYOD, Mediawijsheid, Social Media-les]
 • Muziek les, ook zang [Cultuur, Kunst, creatief, les]
 • Excursies [Activiteiten, reizen, sociale evenementen, Gerichte activiteiten & reizen voor mensen met eenzelfde doel of interesse]
 • Makerspace (maakplek) met computer, 3D printer en laser-snijmachine:
  – High tech en low tech knutselen,
  – Rapid prototyping: – Idee,- Spullen maken,- aanpassen, – verkopen,- produceren [Digitale fabrikage werkplaats, leren, 21st century skills, product ontwikkeling, product tryouts, kleinschalige productie, innovatie, uitvinden, wijklab, startups]
 • Kennis delen, bijles geven [Activiteit, doelgroep beleid (scholieren) voorziening, bijscholing project. zie ook SchoolsCool.]
 • Repair Café (reparatiediensten – fixers in de wijk – duurzaam gebruik middelen) [Activiteit, Plaats, Club van reparateurs, Reparatie van kapotte apparaten en spullen, wijkwerkplaats]
 • De Badde als merk [Positionering, beeldvorming, community lifestyle]
 • Why: [De gouden cirkel van Simon Sinek: Start With Why]
 • Faciliteren – tuinonderhoud – Hulp (lets) [Activiteit, ruilhandel, bewonersbedrijf, burenhulp]
 • Leerbedrijf / Bewonersbedrijf: klussen en tuinieren [Organisatievorm, opzet, bewonersbedrijf, zie bewonersbedrijven.nl]
 • Badde = Wellness centrum [Activiteit, voorzieningen, plek, persoonlijke verzorging]
 • Sportkantine [Activiteit, plek, sport, sociaal, club & fan-artikelen]
 • Knutselen + verkopen [Activiteit, ondernemerschap, exploitatie]
 • Jeugd betrekken [Doelgroep beleid, organisatie, werkgroep met en vanuit de jeugd]
 • Filmhuis / film kijken – Filmmiddagen [Activiteit, cultuur, recreatie, planning]
 • Deelnemers (bewoners) in (bestuur) Sociaal team, beheer wijkbudget [Wijkorganisatie, wijkbudget, burgerbegroting, wijkraad, politiek]
 • Participatietool  plek [Activiteit, methode, werkvorm]
 • Cursus vrijwilligers [Activiteiten, cursusaanbod, vrijwilligersbeleid, PLOP voor vrijwilligers, mogelijkheid certificering o.a. met Europass]
 • Technika 10 [Activiteit, techniekcursus voor doelgroep meisjes van 10-12]
 • Kinderfaciliteit [Doelgroep, Activiteiten, geschiktheid ruimte]
 • Computerles  reparatie, onderhoud, update [Activiteit, voorziening, dienstverlening, computers, hardware, software]
 • Ouderen – kinderen activiteiten [Activiteiten met gemengde doelgroep]
 • Diverse clubs, o.a. handwerkclub [Activiteit]
 • Ontwerp café van de wijk [Planologische en architectonische vormgeving van de wijk]
 • Startup café [Activiteit voor startups, mentoring, opzet van een businessplan]
 • (brede) school, naschoolse activiteiten [Gebouwfunctie, aansluiten met…]

• Sport
• 2e hands spullen
• Talenten / relaties (wie kan wat?!) inzetten
• Sponsorloop
• Praatgroep
• Tijd in natuur  wandelen, fietsen, tuinieren
• Thema-avonden
• Koffiehuis
• Zaal verhuur
• Vakantieweek  vanuit Badde
• Sport en beweeg school
• Yoga
• Cursussen
• Activiteiten in vakanties
• Spreekuur wethouders
• Gevels van woningen reinigen
• Postdienst
• Lichtkrant wijk/werk agenda, jaarprogramma
• “opleidingen” verbinden aan burgerondersteuning, b.v. sport
• Principe van de bal  je legt iets neer en er gebeurt iets mee
• Kookclub
• Afvaldienst
• Leerfabriek organiseren
• Aanbieding maken “nu is te krijgen”
• “verenigings”ruilmarkt, b.v. sport, creatief, cultuur
• Middenkader naar de Badde
• Wijkkrant
• Muziektempel
• Mensen actief benaderen
• Sportbegeleiding vrijwilligers/studenten  bewegen ouderen
• Bellen om spullen te vergaren voor inrichting
• “bloemen”Corso i.s.m. wijk/school/straat
• Aandacht karavaan/Wijkkaravaan  iets organiseren waar je de wijk mee doortrekt
• Rommelmarkt (elke maand)
• WISP spreekuur
• Plannen presenteren aan ‘de uitdaging”
• Moestuin in bakken
• Rollator sponsor loop
• Bewegen voor ouderen
• Samenwerken met andere verenigingen/buurtcentra
• Filmmiddagen
• Meer publiciteit middels open huis
• Wijkspeurtocht
• Ketelmuziek
• Talentenbank
• Computerlessen
• Internet café (WIFI-spot)
• Boodschap service
• Club van 25 (of 50 of 100)  mensen die 25 euro doneren en hun naam op de muur terugzien [Financieringsmodel, crowdfunding, community] • Wijkpicknick
• gezamenlijk “vuurwerk” feest.